ေမွ်ာ္လင့္စရာ လူငယ့္ကမ ၻာ (Hope for youth)

A little description of your podcast.

RSS »iTunes »

ၾကီးေဒၚသို႕

20-07-2016

အသစ္ေသာဘ၀

More   Download

Filetype: MP3 - Size: 4.956MB - Duration: 10:50 m (64 kbps 22050 Hz)

ၾကီးေဒၚသို႔

20-07-2016

တဏွာေလာဘဆိုတာ

More   Download

Filetype: MP3 - Size: 3.748MB - Duration: 8:11 m (64 kbps 22050 Hz)

စကားပန္းခင္းက႑

20-07-2016

ခ်စ္ေမတၱာအိမ္ေထာင္မွာ

More   Download

Filetype: MP3 - Size: 2.877MB - Duration: 6:17 m (64 kbps 22050 Hz)

ႏွလံုးသားမွပဲ့တင္သံ

20-07-2016

အမည္နာမ

More   Download

Filetype: MP3 - Size: 4.05MB - Duration: 8:51 m (64 kbps 22050 Hz)

ၾကီးေဒၚသို႕

20-07-2016

ေယရႈနဲ့အတူ

More   Download

Filetype: MP3 - Size: 3.474MB - Duration: 7:35 m (64 kbps 22050 Hz)

ႏွလံုုးသားမွ ပဲ့တင္သံ (For you) - Episode 2

20-07-2016

ျပသနာေပါင္းမ်ားစြာ(၂)

More   Download

Filetype: MP3 - Size: 5.575MB - Duration: 12:11 m (64 kbps 22050 Hz)

4111 User Visited !


Facebook Comment BOX